တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်

အနွံ ၁၆ တၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ် ပျၢ်လၢ်ပကမၢ်ဒ်ပပျၢ်ကွံာ်ပှၤဂၤအကမၢ်အိၣ်ဒီးပှၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. မးသဲ ၆:၁၂ ယပၢ်အိၣ်ဒီးလုၢ်လၢ်အီသံးလီၤ. ယမိၢ်အသးဘၣ်ဟးဂူၤဟးဂီၤဒိၣ်မး လီၤ. မုၢ်နၤခီမ့ၢ်ဟဲဘူးထီၣ်န့ၣ် ယပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ. ဖဲယနၢ်ဟူ ယပၢ်သီၣ်ထီၣ် တၢ်မၤကဆှီထီၣ်အကိာ်ယူၢ်အကလုၢ် ဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤဘၣ်ယၤ ဒ်မ့ၣ်အူအီၣ်လၢယသးအပူၤလီၤ. မီကိာ်, အဝဲမၤဟးဂီၤ နၤဘှ့ၣ်ဘှီီၣ် […]

Read more →

ကြောက်ရွံ့ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၅ ကြောက်ရွံ့ခြင်း အကျွန်ပ်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုယ်တော်ကိုခိုလှုံပါမည်။ ဆာလံ ၅၆း၃ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ကူးထဲ၌ဖြစ်စေ အန္တရာယ်ကိုသိမြင်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသော မသာယာသောစိတ် ခံစားမှုဖြစ်၍ စွမ်းအားကြီးမားလှပါသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် တိုက်ခိုက်ခြင်း (သို့) ထွက်ပြေးခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျန်းမာသောကြောက်ရွံ့ခြင်း၏ဥပမာမှာ အိမ်ထဲသို့ မြွေဟောက် တစ်ကောင်၀င်လာလျှင်အကိုက်ခံရမည်ကိုကြောက်ရွံ့သောတုံ့ပြန် […]

Read more →

တၢ်ပျံၤ

အနွံ ၁၅ တၢ်ပျံၤ ယွၤသ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်ဧၢ, တုၤယပျံၤတၢ်ဒီးယသန့ၤယသးလၢနၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၃ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်ပျံၤမ့ၢ်သးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတမံၤလၢအသဟီၣ်ဆူၣ်ဒီးအဘၣ်ပှၤတမုာ်, လၢအဟဲခီဖျိ လၢတၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ လၢ အအိၣ်နီၢ်ကီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, အအိၣ်လၢတၢ်ဆိကမိၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ခီဆၢလၢ အဒုးက့ၤတၢ် (မ့) အဃ့ၢ်ထွးထီၣ်ကွံာ် […]

Read more →

ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း

အပတ်စဉ် ၁၄ ခြေကုန်လက်ပန်းကျခြင်း ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့ငါ့ထံသို့လာကြလော့။ ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။မဿဲ ၁၁:၂၈ ကျွန်ပ်သည်ပညာသင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြ‌သော်လည်းဆင်းရဲသောရွာကလေးတစ်ရွာတွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး ကျောင်းတစ်ဆက်တည်းတက် ရန် အခွင့်အရေးဘယ်တော့မှမရရှိခဲ့ပါ။­  U.S.A ကိုရောက်လာခဲ့ ပြီး အဂႅလိပ်စကားမပြောတတ်ပါ။ မိမိနှင့်မိသားစုအတွက်ကြိုးကြိုး စားစားအလုပ်လုပ်ခဲ့သာမက အချိန်လုပြီးကျောင်းတက်ခဲ့ပါသည်။­ ပညာသင်ယူရာတွင်ပြောမပြတတ်အောင် အလွန်ပင်ပန်းခဲ့ရပါ သည်။ […]

Read more →

တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ

အနွံ ၁၄ တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤ ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသးဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ.  မးသဲ ၁၁:၂၈ ယမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤလိတၢ်ဘၣ်ဆၣ်ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢထံကီၢ်ဒီးသဝီဖိလၢအဖှီၣ်ယာ်တဖျၢၣ်အပူၤအဃိ ယတမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးထီၣ်ဘၣ်ကၠိတပယူၢ်ဃီနီတဘျီဘၣ်. ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဒီးတသ့ကီၤလၤဝါကျိာ်ဘၣ်. ယဘၣ်မၤတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ် လၢ ယကလုၢ်အီၣ်ယသးသမူဒီးကွၢ်ထွဲဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဂုာ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးထီၣ်ကၠိလီၤ. လၢယတၢ်မၤလိပူၤယကွၢ်ဆၢၣ် […]

Read more →

စိတ်အားထက်သန်မှု

အပတ်စဥ် ၁၃ စိတ်အားထက်သန်မှု ….အလွန်ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်နှင့်နှုတ်ကပတ်တ ရားတော်ကိုခံယူ၍မှန်သည်မမှန်သည်ကိုသိခြင်းငှာ၊ ကျမ်းစာကိုနေ့တိုင်းအစဥ်စေ့စေ့ကြည့်ရှုကြ၏။တမန်တော် ၁၇;၁၁ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကြာရှည်ထိန်းသိမ်းဖို့ရန်ခက်ခဲပါသည်။ စိတ်အားတက်ကြွမှုၡိရန်အတွက်ခွန်အားလိုအပ် ပါသည်။ ကျွန်ပ်၏အားအင်သည်အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ဘုရားကျောင်းတွင်ကျမ်းစာသင်ခြင်းကို ကျွန်ပ်သည် ၁၀ နှစ်ထက်ပို၍ဦးဆောင်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ပါ၀င်သူများပိုမိုနားလည်ရန်နှင့်အတွေ့အကြုံများ‌‌‌ဝေမျှရန် မေးခွန်းများမေးပါသည်။ တုန့်ပြန်မှုကနှုတ်ဆိတ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ […]

Read more →

တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ

အနွံ ၁၃ တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤ အဝဲသ့ၣ်ဒိကနၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ, ဒီးဃုသ့ၣ် ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ကွဲးအသးစီဆှံကိးနံၤဒဲး… မၤတၢ် ၁၇:၁၁ (ခ့ခါကျိာ်) ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးထီအပူၤ န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မးလီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, ယဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ လံာ်စီဆှံတၢ်မၤလိ အါန့ၢ်အနံၣ် ၁၀ လံလီၤ. တဘျီတခီၣ်, ယမ့ၢ်သံ ကွၢ်တၢ်လၢပကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, […]

Read more →