ကြောက်ရွံ့ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၅ ကြောက်ရွံ့ခြင်း အကျွန်ပ်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုယ်တော်ကိုခိုလှုံပါမည်။ ဆာလံ ၅၆း၃ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ကူးထဲ၌ဖြစ်စေ အန္တရာယ်ကိုသိမြင်ခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသော မသာယာသောစိတ် ခံစားမှုဖြစ်၍ စွမ်းအားကြီးမားလှပါသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် တိုက်ခိုက်ခြင်း (သို့) ထွက်ပြေးခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျန်းမာသောကြောက်ရွံ့ခြင်း၏ဥပမာမှာ အိမ်ထဲသို့ မြွေဟောက် တစ်ကောင်၀င်လာလျှင်အကိုက်ခံရမည်ကိုကြောက်ရွံ့သောတုံ့ပြန် […]

Read more →