အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၁၉ အားကိုးရာမဲ့ဖြစ်ခြင်း သင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်မရွေ့နိုင်သောမြော်လင့်ခြင်းရှိ၏။ သင်တို့သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆက်ဆံသကဲ့သို့၊ ထိုနည်းတူသက်သာ ခြင်းကိုဆက်ဆံကြ၏ ဟုငါတို့သိကြ၏။ကောရိန်သုသြ၀ါသစာဒုတိယစောင် ၁း၇ အကူအညီမဲ့သောအခါသင်ဘာလုပ်သနည်း။ ၂၀၂၁ခုမြန်မာပြည် တွင် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်ပ်သည်အားကိုးရာမဲ့ဖြစ် သည်ဟုခံစားရပါသည်။ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးများပြောသောအရာမှာ “ယခုဘယ်နေရာမှမလုံခြုံပါ။ အခြေအနေဆိုးပြီးမြော်လင့်ချက်မရှိ၊ ကမ္ဘာကြီးကလျစ်လျူရှုနေပါသည်” […]

Read more →