ဝမ်းမြောက်ခြင်း

အပတ်စဥ်-၂၅ ဝမ်းမြောက်ခြင်း အကျွန်ုပ်၏ နှလုံးထဲမှာ စိတ်များပြားသောအခါ ကိုယ်တော်သည် သက်သာစေတော်မူသဖြင့် အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဥ်သည်ရွှင်လန်းပါ၏။ဆာလံ ၉၄း၁၉ တချိန်လုံးဝမ်းနဲပူဆွေးချင်သူမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပူအပင်မရှိ လွတ်လပ်စွာဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်လိုပါသည်။ သို့ရာတွင်ဘဝမှာ အမျိုးမျိုးသောဖိအားများကိုရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသောကြောင့်အသက်တာတွင်အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာမနေနိုင်တော့ပါ။ ကျမ်းစာတွင်ပဋိ ပက္ခ သဘောကွဲလွဲ၀မ်းနဲပူဆွေးမှုများစွာဖတ်ရှုရပါသည်။ အီဂျစ် ပြည်ကျွန်အဖြစ်မှကန္တာရထဲညည်းညူရင်းလှည့်လည်သွားလာခြင်း၊ ကောက်ကျစ်၍ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောဘုရင်၏လက်အောက်တွင်နေရ […]

Read more →

တၢ်သးခုသူၣ်ဖှံသးညီ

အ​​နွံ ၂၅ တၢ်သးခုသူၣ်ဖှံသးညီ ဖဲယဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတၢ်ဒီးယသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအခါန့ၣ်နမၤမုာ်ယၤဒီးမၤသးခုယၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁၉ (ခ့ခါကျိာ်) ပှၤနီတဂၤတအဲၣ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤတၢ်ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီဘၣ်. ပဝဲခဲလၢာ် ပအဲၣ်ဒိးအိၣ်မူသဘျ့ ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤ. သနာ်က့ ပဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် သးသမူအတၢ်ဆီၣ်သနံးပှၤတဖၣ်အဃိ ပတၢ်အိၣ်မူ တဘီၣ်တညီတသူၣ်တဖှံသးတခုလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ မ့ၢ်လံာ် တဘ့ၣ် […]

Read more →

မနာလိုခြင်း

အပတ်စဥ်-၂၄ မနာလိုခြင်း ဒေါသသည်လူမိုက်ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏။ ပညာမရှိသော သူသည် လည်းငြူစူသောသဘောအားဖြင့် သေခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။ ယောဘ ၅း၂ Cambridge Dictionary တွင်မနာလိုခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ-တစ်စုံ တစ်ယောက်တွင်ရှိသောတစ်စုံတစ်ရာ (သို့) တစ်ဦးတစ်ယောက် ကို သင်လိုချင်သောကြောင့်မပျော်ရွှင်ခြင်း (သို့) ဒေါသဖြစ်ခြင်း […]

Read more →

တၢ်သးက့ၣ်

အ​​နွံ ၂၄ တၢ်သးက့ၣ် တၢ်သးထီၣ်မၤသံပှၤဟးဂီၤဖိ, ဒီး တၢ်သးက့ၣ်န့ၣ်ပှၤကူၣ်တၢ်တသ့ဘၣ်လီၤ.  ယိၤဘး ၅:၂ ခဲဘြ့းကၠ်လံာ်ခီယ့ၤစံးလၢ တၢ်သးက့ၣ်အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ‘‘တၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်တသူၣ်ဖှံသးညီ (မ့) တၢ်သးဒိၣ် မ့ၢ်လၢပသးလီ ပှၤဂၤအတၢ် တမံၤမံၤ (မ့) ပှၤတဂၤဂၤလၢအိၣ်လၢအသးသမူအပူၤ အဃိ […]

Read more →

Jealousy

Week 24 Jealousy  Surely resentment destroys the fool, and jealousy kills the simple.  Job 5:2 The Cambridge Dictionary defines jealousy […]

Read more →

ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း

အပတ်စဥ်-၂၃ ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း ထို့အတူ၊ အများဖြစ်သောငါတို့သည် ခရစ်တော်၌ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်၍၊ အသီးသီးအင်္ဂါချင်းဖြစ်ကြ၏။ ရောမ ၁၂း၅ မိသားစုနှင့်အသင်းတော်ကြားတွင်ဆက်စပ်မှုရှိသောဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်တို့၏ချစ်စရာကောင်းသောယဥ်ကျေးမှု ဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်နှင့်မိသားစုဆက်နွယ်မှုကို တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်း၀င်သောဆက်ဆံရေးနှင့် ဘုရားသခင်မှသူ၏ လူများအားခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အခွင့်အာဏာပေးထားခြင်းတို့တွင်တွေ့ မြင်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုရားရှင်အမှုတော်တာ၀န်တွင် ဆက်ကပ်ထားသောခရစ်ယာန်မိသားစုမှကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အခြား […]

Read more →

တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သး

အ​​နွံ ၂၃ တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သး ပဝဲဒၣ်အါဂၤအံၤ, ပမ့ၢ်ပနီၢ်တဂၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ, ဒီးပမ့ၢ်ပဂီၤသကိးပဂီၤဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ.  ရိမ့ၤ ၁၂:၅ တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သးလၢဒူၣ်ဖိထၢဖိဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်မ့ၢ်ကညီခရံာ်ဖိလုၢ်လၢ်ဃံလၤဒိၣ်မးလီၤ. တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သးအံၤဖျါလၢပတၢ် ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အပူၤဒီး တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ လၢယွၤဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤလီၤ အပှၤဂီၢ်မုၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ ဒူၣ်ဖိထၢဖိလၢဟ့ၣ်လီၤ အသးလၢယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, ဒီး တၢ်ဘၣ်ထွဲဘျးစဲလိာ်သး လၢပှၤစူၢ်နာ်ယွၤအဂၤတဖၣ် […]

Read more →

စော်ကားခြင်း

အပတ်စဥ်-၂၂ စော်ကားခြင်း မီးခဲချင်းပြုသကဲ့သို့၎င်း၊ ထင်းသည်မီးကို မွေးးသကဲ့သို့၎င်း၊ ရန်တွေ့တတ်သောသူသည်ခိုက်ရန်မှုကိုပြုစုတတ်၏။  သုတ္တံ ၂၆း၂၁ နှုတ်ထွက်စကားလုံးများသည်တန်ခိုးရှိပါသည်။ စကားလုံးများ သည်မိသားစုနှင့်အသင်းတော်ထဲတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုယူဆောင် သကဲ့သို့ ခိုက်ရန်မှုကိုလည်းဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ် မာရ်နတ်သည်သူ၏ကောက်ကျစ်သောအစီအစဥ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ နှုတ်ထွက်စကားအားဖြင့်နေရာယူလိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သင်အ ကောင်းဆုံးပေးဆပ်သော်လည်း သင်၏အားနဲချက်နှင့်အမှားကိုရှာ သောသူသည်စော်ကားသောစကားများဖြင့်သင့်ကိုပြောရန် […]

Read more →