မာန

အပတ်စဥ် ၃၈ မာန မာနကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားစက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏။ သူတို့သည်အသင်းဖွဲ့သော်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရကြ။သုတ္တံ ၁၆း ၅ မာနသည်ကျွန်ပ်တို့စိတ်ထဲသို့နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ပ်တို့သည် အကူအညီလိုအပ်သော်လည်း နှိမ့်ချလိုစိတ်မရှိသောကြောင့်အကူအညီမတောင်းချင်ပါ။ ထိုအရာ သည်မာနထားခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူများသည် မိမိ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ အဆင့်အတန်း၊ ပညာတို့ကြောင့်မာန ထားရှိတတ်ကြပါသည်။ အသင်းတော်တွင်လည်းကျွန်ပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာမာနထားရှိခြင်းကိုသတိထားဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီး […]

Read more →