ပုန်ကန်ထကြွခြင်း

အပတ်စဥ် ၄၁ ပုန်ကန်ထကြွခြင်း မိမိအလိုအတိုင်းမကောင်းသောလမ်းကိုလိုက်၍၊ ငြင်းဆန်တတ်သော လူမျိုးကိုမျက်နှာပြုလျက်၊ တနေ့လုံးငါသည် ကိုယ်လက်ဝါး ကိုဖြန့်ရပြီ။‌ဟေရှာယ ၆၅း၂ ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအသင်းတော်များစွာ၌လူငယ်များသည်ဘုရားကျောင်းကို ကျောခိုင်းပြီးမသွားကြတော့ပေ။ ထိုအဖြစ်အ ပျက်ကိုကျွန်ပ်တို့အသင်းတော်များတွင်လည်း စတင်တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့ကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပြီး သေခြင်းမှကယ်နုတ် တော်မူသောဘုရားကိုဆက်လက်ယုံကြည်ဖို့ရာမရှိဟု ထိုကလေး များပြောသည်ကိုကြားရသည်မှာအလွန်နာကျင်ရပါသည်။ […]

Read more →

တၢ်ပူထီၣ်ထီဒါတၢ်

အ​​နွံ ၄၁ တၢ်ပူထီၣ်ထီဒါတၢ် ယအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးထီဘိလၢယကတူၢ်လိာ်မုာ် ယပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အခိၣ်ကိၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်ဒီးလဲၤလၢအဝဲသ့ၣ်အကျဲဒၣ်ဝဲလီၤ.  ယၡါယၤ ၆၅:၂ (ခ့ခါကျိာ်)  မုၢ်တနံၤအံၤလၢကီၢ်အမဲရကၤပူၤ, ပှၤသးစၢ်တဖၣ် ဟးဖးကွံာ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်အါမးလီၤ. လၢကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး, ပစးထီၣ်ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအံၤန့ၣ်လီၤ. အမၤဘၣ်ဒိပသးဖဲပနၢ်ဟူ ပဖိစံးလၢအတနာ်ယွၤတဂၤ လၢအဆှၢခီဖျိတ့ၢ်ပှၤလၢတၢ်သံဒီးဟ့ၣ် ပှၤတၢ်မုၢ်လၢ်လီၤ. အမၤသဘှံးပသးဖဲပထံၣ်ဘၣ်ပဖိဟးဖးကွံာ်လၢ […]

Read more →

ငြိမ်သက်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၄၀ ငြိမ်သက်ခြင်း ကိုယ်တော်ကလည်း၊ တော၌ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်သို့လာကြ။ ခဏအားဖြည့်၍ငြိမ်သက်စွာနေကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ မာကု ၆း ၃၁ ကျွန်မသည်သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဆေးရုံသင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး အားနည်းချက်နှင့် ဆက်လက်ကြီးထွားဖို့အရာတစ်ခုမှာ မိမိကိုယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က မိမိကိုယ် ကိုဂရုစိုက်ခြင်းကို မိမိကိုယ်ကိုချစ်ခြင်းနှင့် မိမိအကျိုးကိုရှာခြင်း […]

Read more →

တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်

အ​​နွံ ၄၀ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ် “မ်ပကလဲၤသကိးထဲပဝဲဒၣ်တဖၣ်ဧိၤဆူတၢ်လီၢ်တပူၤလၢပှၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်, လၢသုကအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်.”  မၢ်ကူး ၆:၃၁ (ခ့ခါကျိာ်) ယမ့ၢ်ယဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်, တၢ်ဆါဟံၣ်တၢ်ကဟုကယာ်တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သရၣ်, ဒီး တၢ်လီၢ်လၢ ယဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်ဒီးယကဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အါ ထီၣ်မ့ၢ် တၢ်ကဟုကယာ်လီၤက့ၤသးလီၤ. လၢညါယဆိကမိၣ်လၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်လီၤက့ၤသးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဲၣ်လီၤက့ၤသး […]

Read more →

ရန်ဖြစ်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၉ ရန်ဖြစ်ခြင်း သခင်ဘုရား၏ကျွန်သည်ရန်မတွေ့ရ။ ခပ်သိမ်းသော သူတို့ အားဖြည်းညှင်းစွာပြုသောသူ၊ ဆုံးမသြဝါဒပေးခြင်းအမှု၌ လိမ္မာသောသူ၊ သည်းခံနိုင်သောသူဖြစ်ရမည်။၂တိ ၂း ၂၄ တစ်ခါတုန်းကသင်္ဘောပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဥ် ဂျာမနီလူမျိုး မာလိန်မှူးနှင့်အရာရှိတို့သည် ထမင်းစားချိန်တွင် အလုပ်ကိစ္စနှင့်   ပက်သက်၍စကားများကြပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအော်ငေါက် […]

Read more →

တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး

အ​​နွံ ၃၉ တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်သး ဒီးကစၢ်အခ့အပှၤန့ၣ်, တဘၣ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့လိာ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ် အဘၣ်မ့ၢ်ပှၤဝံသးစူၤလၢပှၤခဲလၢာ်, ပှၤသိၣ်လိတၢ်သ့, ပှၤကီၤအသးလီၤ. ၂တံၤမသ့း ၂:၂၄ တဘျီဖဲယမၤတၢ်လၢကဘီတဘ့ၣ်အခါယထံၣ်ဘၣ် ပှၤကၠၢမနံၣ်ဖိ (German) ကဘီခိၣ်ဒီးကဘီခိၣ်စၢၤခံဂၤဂ့ၢ်လိာ်ဘီလိာ်သးဘၣ်ဃး တၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲအီၣ်မ့ၤအခါလီၤ. ကတိၤလိာ်သး ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်, ယူၢ်လိာ်အစုဆူတဂၤဒီးတဂၤအအိၣ်, ဒီးဒိစီၢ်နီၤခိၣ်လၢစုဒီးဃါလိာ် […]

Read more →