နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၄ နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်း ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူသကဲ့သို့၊ မီးရှို့ရာယဇ်အစရှိသောယဇ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌ အားရတော် မူမည်လော၊။ အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည် ယဇ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏။ နားထောင်ခြင်းသည် သိုးထီးဆီဥထက်သာ၍ကောင်း၏။ ၁ရာ ၁၅း ၂၂ အသင်းသားတစ်ဦးကကျွန်ပ်ကိုပြောပါသည် “သင်ကျွန်ပ်ကိုအလှူ ခံလျှင်ကျွန်ပ်လှူမည်။ ဘုရားကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလျှင် ကျွန်ပ်သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါမည်။ ကျမ်းစာသင်တန်းလုပ်ခိုင်းလျှင် […]

Read more →