မာန

အပတ်စဥ် ၃၈

မာန

မာနကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားစက်ဆုပ်ရွံရှာတော်မူ၏။ သူတို့သည်အသင်းဖွဲ့သော်လည်းအပြစ်ဒဏ်နှင့်မလွတ်ရကြ။
သုတ္တံ ၁၆း ၅

မာနသည်ကျွန်ပ်တို့စိတ်ထဲသို့နည်းလမ်းများစွာဖြင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ပ်တို့သည် အကူအညီလိုအပ်သော်လည်း နှိမ့်ချလိုစိတ်မရှိသောကြောင့်အကူအညီမတောင်းချင်ပါ။ ထိုအရာ သည်မာနထားခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံလူများသည် မိမိ၏ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း၊ အဆင့်အတန်း၊ ပညာတို့ကြောင့်မာန ထားရှိတတ်ကြပါသည်။ အသင်းတော်တွင်လည်းကျွန်ပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာမာနထားရှိခြင်းကိုသတိထားဖို့ရန်အလွန်အရေးကြီး ပါသည်။ အချို့လူများသည်ဘုရားအတွက် အသင်းတော်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစွာနေထိုင် ခြင်း၊ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ် ခြင်း၊ ကြိမ်ဖန်များစွာဆုတောင်းခြင်းဖြင့်၊  ခရစ််တော်အသွေး တော်အားဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲ မိမိကိုယ်သာဖြောင့်မတ်သည်ဟု ထင်မြင်ပြီး သူတစ်ပါးကိုစီရင်ခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ အပြစ်တင်ဝေဖန် ခြင်း၊ ဆူပူခြင်း၊ အပြစ်ပုံချခြင်းများပြုလုပ်ကြပါသည်။ အသင်း တော်ထဲတွင်မာနစိတ်များ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ – အထူးအခွင့်ရေးများလိုချက်ရယူခြင်း၊ ဘုရားအလိုတော် အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အာဏာကို ထိန်းချုပ်လို ခြင်း၊ မိမိအားနည်းချက်ကိုမသိခြင်း၊ အမှားများကိုဝန်ခံလိုစိတ်မရှိ ခြင်း၊ အတူတကွလုပ်ဆောင်လိုစိတ်မရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ သုတ္တံ ၁၃း၁၀ တွင် “မာနကြောင့်သာရန်တွေ့ ခြင်းဖြစ်၏။ သတိပေး သောစကားကိုနာခံသောသူမူကားပညာ ရှိ၏” ဟုဖော်ပြထားပါ သည်။ ပဋိပက္ခ ရှိသည့်နေ​ရာတိုင်းတွင် မာနစိတ်ရှိပါသည်။ မိမိ ကိုယ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီး ယေရှုခရစ်တော်၌နှိမ့်ချခြင်း ရှိကြပါစို့။  

အိုအဖ – ကိုယ်တော်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင်နှိမ့်ချသောစိတ်ရှိဖို့ရန်ကူညီမစတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။