နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၃၄

နာခံလိုက်လျှောက်ခြင်း

ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အားရတော်မူသကဲ့သို့၊ မီးရှို့ရာယဇ်အစရှိသောယဇ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ခြင်း၌ အားရတော် မူမည်လော၊။ အလိုတော်သို့လိုက်ခြင်းသည် ယဇ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏။ နားထောင်ခြင်းသည် သိုးထီးဆီဥထက်သာ၍ကောင်း၏။

၁ရာ ၁၅း ၂၂

အသင်းသားတစ်ဦးကကျွန်ပ်ကိုပြောပါသည် “သင်ကျွန်ပ်ကိုအလှူ ခံလျှင်ကျွန်ပ်လှူမည်။ ဘုရားကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခိုင်းလျှင် ကျွန်ပ်သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါမည်။ ကျမ်းစာသင်တန်းလုပ်ခိုင်းလျှင် ကျွန်ပ်မလုပ်နိုင်ပါ။” ဘုရားသခင်သည်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းထက်သူ၏ စကားကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်အလိုဆန္ဒရှိပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့ သည် သူ့စကားကိုနာခံ၍ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုလေ့လာရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ မိဘများသည်လည်းသားသမီးများမိဘစကားကိုနားထောင် ရန်အလိုရှိပါသည်။ ကျွန်ပ်၏သားသည်မိခင်များနေ့တွင်အမေ့ အတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်ပုံတစ်ခုကိုဆွဲပေးပါသည်။ ပုံကိုရရှိ သည့်အတွက်ပျော်ရွင်ပါသော်လည်းကျွန်ပ်၏လမ်းညွန်မှုကိုနေ့စဥ် နားထောင်လျှင်ပို၍ဝမ်းမြောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့သည်ဘုရား သခင်အတွက်ပေးလှူခြင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းသည်အလွန် ကောင်းပါသည်။ သို့သော်ဘုရားရှင်အမှန်တကယ်အလိုချင်ဆုံး သောအရာသည် နာခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်တို့၏နာခံမှုကိုစစ် ဆေးကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားကိုချစ်၍ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက် ပါသလား(ယော ၁၄း၂၁ က)။ ဘုရားကိုချစ်၍ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သူ ကိုကိုယ်နှင့်အမျှချစ်ပါသလား(ဝတ် ၁၉း၁၈)။ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကိုကြား၍ သူနှင့်အတူစားရန် စိတ်နှလုံးတံခါးကိုဖွင့်ပြီး ဝင်ခွင့်ပြုပါသလား(ဗျာ ၃း၂၀)။ ဘုရားသခင်၏ဧဝံ‌ဂေလိတရား ကို မယုံကြည်သူတို့အားဝေငှပါသလား(မာကု ၁၆း၁၅)။  နာခံ ခြင်းသည်ဘုရားအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ နာခံခြင်း သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းကျွန်ပ်တို့ အသက်တာ ထဲတွင် ဘုရားကိုလုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အိုအဖ ကျွန်ပ်တို့၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းထက်သင်အလိုရှိသောနာခံ လိုက်လျှောက်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားဦးစားပေးရန်ကျွန်ပ်တို့၏စိတ်နလုံးကိုပြောင်းလဲပေးတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။