‌ဒေါသ

အပတ်စဥၲ – ၃

‌ဒေါသ

အမျက်ထွက်ရာတွင်အပြစ်မရှိစေနှင့်။
ဧဖက် ၄း၂၆

ဒေါသသည် ၀မ်းနည်းမှု၊ နာကျင်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု စသော ခံစား မှုများအောက်တွင်ရှိသော မကြာခဏစိတ်ခံစားရမှုတစ်ခုဖြစ်ပါ သည်။ ဗမာစစ်တပ်၏ဗုံးကြဲချခြင်း၊ အပြစ်မရှိသောအရပ်သားတို့ ကိုသတ်ခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ ၀မ်းနည်းမှု၊ နာကျင်မှုတို့ ခံစားရမှာဖြစ်ပြီးသည့်နော‌က် ဒေါသဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမလွဲဧကန်ခံ စားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေါသသည်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အပြစ်မဟုတ်သေးပါ။ ကျွန်ပ်တို့ဒေါသဖြင့်လုပ်ဆောင်သောအရာ များသည် အကောင်း(သို့) အပြစ်များကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ‌‌ဒေါသဖြင့်ဆဲဆိုခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို အမုန်းစကားပြောခြင်းအားဖြင့် တခြားသူများနှင့်ကောင်းသောအရာကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်သူအပါ အ၀င်တို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဒေါသကိုကျွန်ပ်တို့ ကောင်းမှုကြိုးစားပြုလိုသည့် ဆန္ဒများအတွက်လောင်စာဆီအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့ သည် ဖိနှိပ်ခံရပြီးစကားပြောခွင့်မရှိသောသူများအတွက် ရပ်တည် ပြောဆိုပေးပြီး အကူအညီများရရန်စည်းရုံးဆော်သြပေးနိုင်သည်။ နောင်တစ်ချိန် သင်ဒေါသထွက်လျင် STOP ပြုကျင့်နည်းလမ်း လေးကိုလေ့ကျင့်ပါ။ တစ်ခဏရပ်တန့်ပြီး ဒေါသဖြစ်ခြင်းကိုသိရှိ လက်ခံပါ။ သင့်ကိုသင်ထိန်းညှိုဖို့၊ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်ပါ။ ဒေါသနှင့်အတူဖြစ်လာသောအခြားသော စိတ်ခံစားမှု တို့ကို စူးစမ်းလေ့လာပါ။ သတိကြီးစွာဖြင့် ရှေ့ဆက်၍သင့်ကိုသင် ဤမေးခွန်းကိုမေးပါ – “ကျွန်ပ်ခံစားနေရသောဒေါသကိုဘုရား၏ ဂုဏ်ချီးမြောက်ခြင်းဖြစ်အောင် မည်ကဲ့သို့ အသုံးပြုမည်နည်း။” 

အိုအဖ..စိတ်ဒေါသခံစားမှုများကို ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှား ဖို့အတွက်အသုံးပြုရန်အခွင့်ပေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အမျက်ထွက်ရာတွင်အပြစ်မရှိစေရန်ကူညီတော်မူပါ။ ဒေါသကို ကောင်းမှုပြုသောစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြစ်စေရန် ပြောင်းလဲစေ တော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ တောင်းလျှောက်ပါသည်။ အာမင်။