တၢ်သးဒူ

နွံ​​နွံတနွံ တၢ်သးဒူ ပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ဒီးမၤတၢ်တက့ၢ်. ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ. ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကစၢ်ယွၤ ယကစၢ်ကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၂၀ မ့ၢ်တၢ်မၤမုာ်ပသးဒိၣ်မး လၢပသ့ၣ်ညါ လၢပအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒူ ဒီးတၢ် ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်သ့ဒ်ခရံာ်ဖိစူၢ်နာ်ယွၤသ့ၣ်တဖၣ်  မ့ၢ်လၢပတအိၣ်ထဲ ပတၢ်ကစၢ်ထဲတဂၤ နီတခီၣ်ဘၣ်အဃိလီၤ. ပဝဲကညီဖိတဖၣ်တူၢ် […]

Read more →

ခါးသီးခြင်း

အပတ်စဥ် ၆ ခါးသီးခြင်း ခပ်သိမ်းသောစိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်ဆိုးခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ အော်ဟစ်ငေါက်ငေါ်ခြင်း၊ သူ့အသရေပျက်အောင်ပြောဆိုခြင်း တို့ကို၎င်း၊ ခပ်သိမ်းသောမနာလိုခြင်းကို၎င်း၊ သင်တို့မှပယ်ရှား ကြ‌လော့။ ဧဖက် ၄း၃၁ ခါးသီးခြင်းသည် ကြီးမားသောစိတ်ထိခိုက်ခြင်းမှပေါ်ပေါက်လာ နေကြဖြစ်ပါသည်။ ကရင်အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဗမာစစ်တပ်မှ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံရပြီး […]

Read more →