လက်ခံခြင်း

အပတ်စဥၲ – ၁

လက်ခံခြင်း

ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလျက်၊ သင်တို့ကိုလက်ခံတော်မူသည်နည်းတူ၊ သင်တို့သည် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်လက်ခံကြလော့။
ရောမ ၁၅:၇

အခြားသောသူများကိုလက်ခံရန်သင့်အတွက်ခက်ခဲမှုရှိပါသလား။ ခဏတာမျက်စိမှိတ်လျက် သင့်အတွက်လက်ခံရန်ခက်ခဲသောသူ  တစ်ယောက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အရက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ သောသူ၊ စိတ်ရောဂါရှိသူ၊ ဖောက်ပြန်တတ်သောသူ၊ ယောကျား မရှိဘဲ ကလေးရှိသောအမျိုးသမီးတို့ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို လက်ခံခြင်းသည် ထိုသူ၏လုပ်ဆောင်သောအရာ များကိုသဘောတူထောက်ခံခြင်းမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်၏သာ;တော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရသောကြောင့် လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာဖြင့်လျှောက်လှမ်းရာတွင် ခရစ်တော်၌ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများလိုအပ်ပါသည်။ ခရစ်တော်က ရေတွင်းမှာ ရေလာခပ်သောရှမာရိအမျိုးသမီးအား ပြောသောစကားကိုတွေး ကြည့်ကြပါစို့။ ယေရှုက “သင်သည် သွား၍မိမိကိုယ်ကို သန့်ရှင်း စင်ကြယ်စေလော့၊ ထိုသို့ပြုပြီးလျှင် ငါ့ဆီကို ပြန်လာပါ။ သင့်ကိုငါ အသက်စမ်းရေပေးမည်” ဟုပြောပါသည်။ ယေရှုက သင်နှင့် ကျွန်ပ်အား ထိုကဲ့သိုပြောလျှင် မည်သို့တွေးမည်နည်း။ ကျေးဇူး တော်ကြောင့်သာသခင်ဘုရားကကျွန်ပ်တို့ကို ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင် မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အသင်းတော်သည်လူများကို စည်းမျဥၲး စည်းကမ်းအတိုင်းတွေ့ဆုံပါသလား။ သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲ၍ အသက်စမ်းရေစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတရားကိုပေးခြင်းဖြင့်တွေ့ဆုံလက်ခံပါသလား။ ရောမ ၁၄:၁ “ယုံကြည်အားနည်းသောသူတို့ ကိုလက်ခံကြလော့”။ ကျွန်ပ်တို့သည် ပြစ်တင်၊ရှုံ့ချခြင်းကိုမခံယူ လိုဘဲကူညီမစခြင်း၊ လက်ခံပေးခြင်းကိုလိုအပ်ပါသည်။

အိုအဖ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းထင်ရှားဖို့ ရန်ကျွန်ပ်တို့ကိုလက်ခံသကဲ့ သို့ ကျွန်ပ်တို့သည်လည်းတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လက်ခံဖို့ရန် ကူညီမစတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌တောင်းလျှောက်ပါသည်။ အာမင်။