ပူပန်သောက

အပတ်စဥ် ၅၂ ပူပန်သောက အဘယ်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီး မွမ်းခြင်းနှင့်တကွဆုတောင်းပဌနာပြုသောအားဖြင့် သင်တို့တောင်း ပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြ‌လာ့။ ဖိလိပ္ပိ ၄း၆ လူတိုင်းသည်ပူပန်သောကရှိကြသည်မှာပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာ တွင်အချို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲသောကြောင့် ကိုယ်၊ စိတ်နှဖြာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါသည်။ အမေသည်သောကများစွာရှိ သောကြောင့်ကောင်းစွာစားမဝင်အိပ်မပျော်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မုဆိုးမ တစ်ယောက်အနေဖြင့်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေတွင်ကလေး […]

Read more →

တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ

အ​​နွံ ၅၂ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီးတၢ်စံး ထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်, ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ယွၤလၢသုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဖံလံးပံၤ ၄:၆ ပကိးဂၤဒဲးပအိၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ ဆၢၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပဝဲတနီၤ ပဘၣ်ယိၣ်တၢ်တလၢကွံာ်အ ခၢးဒီးမၤဘၣ်ဒိက့ၤ ပနီၢ်ခိနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

Worry

Week 52 Worry Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present […]

Read more →

ပြုမူလုပ်ဆောင်လိုသောစိတ်

အပတ်စဥ် ၅၁ ပြုမူလုပ်ဆောင်လိုသောစိတ် အကြောင်းမူကား၊ စေတနာစိတ်သည်အသင့်ရှိလျှင်၊ မတတ်နိုင်သောအမှုကိုမထောက်ဘဲ၊ တတ်နိုင်သောအမှုကိုထောက်၍နှစ်သက်တော်မူဖွယ်ဖြစ်၏။ကော ၈း၁၂ ပြုမူလုပ်ဆောင်လိုသောစိတ်သည်ကိစ္စများအလုပ်ဖြစ်မြောက်ခြင်းကိုမြင်တွေ့လိုပါသည်။ ၎င်းသည်ကိစ္စများကိုကြိုးစား၍ပိုမိုကောင်း မွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြစ် သည်။ ခက်ထန်မာကြောသောစိတ်သည်ပြုမူလုပ်ဆောင်လိုသော စိတ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်။  ၎င်းသည်ကိစ္စများကိုမိမိ သဘောအတိုင်းသာလုပ်ချင်ပါသည်။ ပြုမူလုပ်ဆောင်လိုသောစိတ် သည်နာခံဖို့ရန်အသင့်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခက်ထန်မာကျော သောစိတ်သည်ခံစားပိုင်ခွင့်သဘောထားရှိခြင်းနှင့်ညှိုနှိုင်းလိုခြင်း […]

Read more →

တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်

အ​​နွံ ၅၁ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် သုမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤကတူၢ်လိာ် သုတၢ်ဟ့ၣ်, ဒ်အကြၢးဒီးတၢ်အိၣ်ဒီးသုလၢသုကဟ့ၣ်အဂီၢ်ဒီး တမ့ၢ်လၢတၢ်တအိၣ်ဒီးသုန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၈:၁၂ (ခ့ခါကျိာ်) တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် သးလီဝဲ လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် လီၤ. အခီဆၢဝဲ တၢ်ကီၢ်တခဲတဖၣ် လၢတၢ်ကျဲးစၢးမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ် လီၤ. […]

Read more →

ဘဝင်မြင့်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၅၀ ဘဝင်မြင့်ခြင်း မာနသည်ပျက်စီးခြင်းအရင်၊ ‌ထောင်လွှားသော သဘောသည်ရှုတ်ချခြင်းအရင်၌နေရာကျတတ်၏။  သုတ္တံ ၁၆း၁၈ အဖိုးကွယ်လွန်ပြီးနောက်အဝီစိတွင်းတူးခဲ့သောပစ္စည်းများကျန်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍အလုပ်လုပ်ရန်မရှိသောကြောင့်ပြန်လည်‌ ရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ လူတစ်‌ယောက်သည်ပစ္စည်းများ ကိုလာကြည့်ပြီးစျေး‌လျော့ခိုင်းပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်တော် သည်ငွေမလိုသောကြောင့်မာနဖြင့် “ ခင်ဗျားဝယ်ချင်ဝယ်၊မလိုချင် ရင်မဝယ်နဲ့၊ဂရုမစိုက်ဘူး”ဟု ဆတ်ကနဲပြောလိုက်ပါသည်။ သူက […]

Read more →

တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢတၢ်ကလီကလီ

အ​​နွံ ၅၀ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီသးလၢတၢ်ကလီကလီ တၢ်ပာ်ထီၣ်ထီအသးန့ၣ် ဟဲဝဲလၢတၢ်ဟးဂီၤအမဲာ်ညါ, ဒီးတၢ်ပာ်ကဖိအသးန့ၣ် ဟဲဝဲလၢတၢ်လီၤဃံၤအ မဲာ်ညါလီၤ. ကတိၤဒိ ၁၆:၁၈ ယဖုစူးကွံာ်အသးဝံၤ ပှၤခူၣ်ထံပူၤအတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် အိၣ်တီၢ်ဝဲ လီၤ. ပှၤကမၤတၢ်မၤအံၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ယပာ်လီၤယသးလၢ ယကဆါကွံာ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလီၤ. ပှၤတဂၤဟဲကွၢ်ဝဲဒီးဃ့လိာ်ယၤ တၢ်အပှ့ၤလီၤ. ခါဖဲန့ၣ် […]

Read more →

Vanity

Week 50 Vanity Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Proverbs 16:18 After my grandfather died, we inherited […]

Read more →

တန်ဖိုး

အပတ်စဥ် ၄၉ တန်ဖိုး ရုသကကျွန်မသည်ကိုယ်တော်ကိုမစွန့်ပါရစေနှင့်။ နောက်တော် သို့မလိုက်ဘဲပြန်သွားစေခြင်းငှာမပြုပါနှင့်။ ကိုယ်တော်သွားလေရာ ရာသို့ကျွန်မလိုက်ပါမည်။ ကိုယ်တော်အိပ်လေရာရာ ၌ကျွန်မ အိပ်ပါမည်။ ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျွန်မအမျိုးကိုယ်တော်ဘုရား သည်ကျွန်မဘုရားဖြစ်ပါစေ။ ကိုယ်တော်သေရာအရပ်၌ ကျွန်မသေ၍သင်္ဂြိုဟ်ခံပါမည်။ရုသ ၁း၁၆-၁၇ တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ ကျွန်ပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည့်အရာ၊ လုပ် ဆောင်ရမည့်အရာမလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကိုသတ်မှတ်ထား […]

Read more →