ယုံကြည်မှု

အပတ်စဥ် ၄၆ ယုံကြည်မှု အကျွန်ပ်သည်ကြောက်ရွံ့သောအခါကိုယ်တော်၌ခိုလှုံပါ၏။ဆာလံ ၅၆း၃ငါသည်လည်းကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဥ်မပြတ်ရှိသည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။မဿဲ ၂၈း၂၀ခ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကောင်းမွန်ရန်အတွက်ယုံကြည်မှုသည်မုချလို အပ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်တော်တပည့်များ၏သက်သေခံချက် သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးချစ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်မှုသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်တို့ဆက် ဆံရေးတွင်မည်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ခိုင်မာစေမည်နည်း။ နှုတ်ဆိတ်ခြင်း(သို့) စီရင်ခြင်းမပါဘဲသင်၏သံသယနှင့်ကြောက်ရွံ့ ခြင်းကိုအမှန်ဖော်ပြနိုင်သောနေရာတစ်နေရာကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ […]

Read more →

တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်

အ​​နွံ ၄၆ တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ် မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလၢ ယဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီန့ၣ် ယသန့ၤယသးလၢနၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၆:၃ ဒီးယကအိၣ်ဒီးသုထီဘိ တုၤတၢ်အစိၤကတၢၢ်တစုန့ၣ်လီၤ.  မးသဲ ၂၈:၂၀ခ (ခ့ခါကျိာ်)  လၢတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်, တၢ်နာ်န့ၢ်တၢ်ကဘၣ် အိၣ်လီၤ. တၢ်အုၣ်သး လၢပမ့ၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ် မ့ၢ်ပတၢ်အဲၣ်လိာ် သးန့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

ဒုက္ခပြသနာ

အပတ်စဥ် ၄၅ ဒုက္ခပြသနာ ဆင်းရဲသောသူ၏အော်ဟစ်ခြင်းအသံကိုထာဝရဘုရားသည်    နားထောင်၍ခပ်သိမ်းသောဆင်းရဲထဲကကယ်လွတ်တော်မူမည်။ဆာလံ ၃၄း၆ ကျွန်တော်၏သမီးသည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ကျောင်းတက်ခွင့်ရရှိ သောအခါသူမကိုပို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်ကုန်ကျမည့်စ ရိတ်ကိုကြည့်သောအခါဦးခေါင်းပေါက်ကွဲလုမတတ်ဖြစ်ရပါသည်။ ထိုကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်တော်လက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ။ နည်းလမ်းရှာ မရသောအခါဘုရားသခင်ထံဒူးထောက်၍ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ သမီး၏ကောလိပ်ဒုတိယနှစ်တွင်ရှာထားသောငွေများကုန်သွားခဲ့ပါ သည်။ သို့သော်အမေရိကန်တွင်ရှိသောညီမကသမီးကိုကူညီခဲ့ပါ သည်။ တဆင့်ပြီးတဆင့်သူမကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မမျှော်လင့် […]

Read more →

တၢ်ကီတၢ်ခဲ

အ​​နွံ ၄၅ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ပှၤဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်တဂၤအံၤကိးထီၣ်ဝဲ, ဒီးယွၤကနၣ်ဝဲ, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤ လၢအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအပူၤခဲလၢာ်လီၤ.  စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၄:၆  ဖဲယဖိမုၣ်ဖျိထီၣ်တီၤထီကၠိ ဒီးမၤန့ၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢကထီၣ်ဘၣ် ကၠိ လၢကီၢ်အမဲရကၤအခါ ယပာ်လီၤယသး လၢယကဆှၢအီၤလီၤ. ဖဲယကွၢ် တၢ်လၢာ်တၢ်စ့ၤ အတၢ်ပာ်ဖျါအခါ ယခိၣ်ကဖီထီၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လၢယမၤတတုၤထီၣ်ဘးဘၣ်. […]

Read more →

ရှက်ကြောက်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၄၄ ရှက်ကြောက်ခြင်း ထိုကျောက်ကိုအမှီပြုသောသူမည်သည်ကားရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသတည်း။ရောမ ၁၀း၁၁ ကျွန်ပ်၏သူငယ်ချင်းသည်ကလေးမွေးပြီး၃လတွင် သူ့ခင်ပွန်းက ချန်ထားသောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနာကျင်ခံစားအရှက်ရခဲ့ပါ သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမရှိ၊ နိမ့်ကျသောသူဟုခံစားရပြီး နှစ် ၂ဝကျော်ကြာမှခံစားမှုများကုစားနိုင်ကာအသင်းတော်ထဲသို့ပြန် လည်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။ “ကျွန်မ၏ခံစားမှုကို ပျောက်ကင်းစေ သောအရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်မှ‌ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏ အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာနှင့်ကျွန်မကိုအပြစ်မတင်သောခရစ်ယာန်မိတ်ဆွေ များ၏စစ်မှန်သောရင်းနှီးဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်ပါသည်” […]

Read more →