ချစ်ခြင်းမေတ္တာ

အပတ်စဥ်  ၂၉ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏။ ၁ယော ၄း၁၀ ဤအရာသည်သင့်အတွက်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရား၏မေတ္တာတော်ကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်မေတ္တာသည်သင်၏စိတ်ထဲ၌တစ်ခုခုခံစားခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ ပြုလုပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ကျွန်ပ်တို့ကိုပေးသော စစ်မှန်သောမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်သားတော်၏အသေခံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ပ်တို့ အပြစ်ဒဏ်အတွက်အဖိုးအခပေးရန်မလိုတော့ပေ။ […]

Read more →

တၢ်အဲၣ်

အ​​နွံ ၂၉ တၢ်အဲၣ် လၢတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ,လၢ ပအဲၣ်ယွၤတမ့ၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ အဝဲဒၣ်အဲၣ်ပှၤ, ဒီးမၢလီၤ အဖိခွါဒီး, မၤပူၤမၤဖျဲးပတၢ်ဒဲးဘးလီၤ. ၁ယိၤဟၣ် ၄:၁၀ အအံၤမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢနဂီၢ် ဒ်သိး နကထံၣ်ဒီး တူၢ်လိာ် တၢ်အဲၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ် တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ထဲလၢသးပူၤဧိၤ […]

Read more →

အဖော်မဲ့ခြင်း

အပတ်စဥ်  ၂၈ အဖော်မဲ့ခြင်း ကိုယ်မိဘတို့သည်အကျွန်ပ်ကိုစွန့်သော်လည်း၊ ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ပ်ကိုချီယူတော်မူမည်။ဆာလံ ၂၇း၁၀ လူသားအနေဖြင့်ကျွန်ပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရပ်တည်ရသောအချိန်မကြာခဏရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပြီးကျွန်ပ်တို့ဘေးတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိဖို့ရန်လိုလားပါသည်။ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးများနှင့် သူငယ်ချင်းများကိုလိုအပ်သောအချိန်တွင် ဘေးမှာမရှိကြသော အခါ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ပစ်ပယ်ခံရခြင်းကိုခံစားရ ပါသည်။ မနှစ်ကအစ်ကိုကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်တစ်ဦးတည်း အလွန်အဖော်မဲ့စွာခံစားရပါသည်။ အစ်ကိုအမျိုးသမီးနှင့်ကလေး များကို […]

Read more →

တၢ်သယုၢ်သညိ

အ​​နွံ ၂၈ တၢ်သယုၢ်သညိ တုၤယမိၢ်ဒီးယပၢ်လဲၤသဒၣ်ယၤဒီးယွၤကဟံးန့ၢ်ထီၣ်ယၤလီၤ. စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၇:၁၀ ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိးပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ခဲအံၤခဲအံၤလၢပအိၣ်ထဲတဂၤ ဒီးလိၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဂၤလၢ အကအိၣ်လၢပကပၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ပဘူးပတံၢ်တဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မ့ၢ်တအိၣ်လၢပကပၤ ဖဲပလိၣ်အီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပကသးအုး, သယုၢ်သညိ, ဒီးတူၢ်ဘၣ်လၢပှၤတကနၣ်ဃုာ်ပှၤဘၣ်လီၤ. ဖဲအပူၤ ကွံာ်တနံၣ် […]

Read more →

ကြင်နာခြင်း

အပတ်စဥ်-၂၇ ကြင်နာခြင်း သင့်ကိုခဏသာငါစွန့်သည်ဖြစ်၍များစွာသောကရုဏာနှင့်တဖန် သိမ်းဆည်းဦးမည်။ ပြင်းစွာသောအမျက်ထွက်၍ခဏမျှငါမျက်နှာ လွှဲသော်လည်း ထာဝရမေတ္တာနှင့်သင့်ကို ကယ်မသနားဦးမည်ဟု သင့်ကိုရွေးနုတ်သော ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ ဟေရှာယ ၅၄း၇-၈ လူသားတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကရုဏာတို့သည်အတိုင်းအတာတစ် ခုအထိသာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်၊ အမူအကျင့်တို့သည် ချစ် ခင်နှစ်သက်စရာမကောင်းလျှင် လူ၏သားတို့၏သနားကြင်နာခြင်း […]

Read more →

တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ

အ​​နွံ ၂၇ တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါ ‘‘ယပာ်တ့ၢ်နၤထဲဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိနာ်က့, လၢတၢ်အဲၣ်အဒိၣ်အယိာ် ပူၤ ယကဟံးန့ၢ်က့ၤနၤန့ၣ်လီၤ. ယဃၣ်ကွံာ်ယသးလၢတၢ်သးဒိၣ် အပူၤ တစိၢ်ဖိနာ်က့, ယကဒုးနဲၣ်နၤယတၢ်အဲၣ်လီၤထူလီၤယိာ် န့ၣ်လီၤ.” ယွၤလၢအအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသုစံးဝဲဒ်န့ၣ်လီၤ. ဝံယရှါယၤ ၅၄:၇-၈ (ခ့ခါကျိာ်) ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်အဲၣ်အတၢ်သူၣ်ဂ့ၤသး၀ါန့ၣ် အိၣ်ဒီးအနီၣ်ထိၣ် နီၣ်တဲာ်န့ၣ်လီၤ. […]

Read more →

သတ်ဖြတ်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၂၆ သတ်ဖြတ်ခြင်း လူ့အသက်ကိုမသတ်နှင့်ထွက်မြောက် ၂၀း ၁၃ လွန်ခဲ့သော၂နှစ်ကျော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနေ့စဥ် နီးပါးသတ်ဖြတ်ခြင်းများရှိပါသည်။ ယခုသည်ယခင်ကထက်ပို၍ ဆိုး၍ဝါးလာပါသည်။ ­လေယာဥ်ဖြင့်ဗုံးကြဲချခြင်းဖြင့်အပြစ်မရှိ သောသက်ကြီးရွယ်အိုများကလေးများ၊ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား တို့သေကြရပါသည်။ သတင်းများတွင်လည်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖျက် ဆီးခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ကြည့်ရှုနားထောင်ရန်ကြောက်ရွံ့ မိပါသည်။ […]

Read more →