စိတ်မချမ်းမြေ့မှု

အပတ်စဥ် ၄၇ စိတ်မချမ်းမြေ့မှု သင်တို့ကိုသတိနှင့်ကြည့်ရှုတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့၌ စိုးရိမ်ခြင်းအမှုရှိသမျှတို့ကိုကိုယ်တော်၌အပ်နှံကြလော့။၁ပေ ၅း၇ ကျွန်ပ်တို့သည် စိတ်မချမ်းမြေ့မှုနှင့်၊ ဝမ်းနဲမှု၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ မှုတို့ကိုခံစားရသောအချိန်အခါများရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ် တော်ကိုယ်တိုင်လောကတွင်အသက်ရှင်စဥ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအမြဲမရရှိခဲ့ပါ။ မျက်ရည်ကျခဲ့ရသောအချိန်များရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ပ်တို့၏စိုး ရိမ်ကြောင့်ကြမှုနှင့်ဝမ်းနဲမှုတို့ကိုမျိုသိပ်ထားပြီး စိတ်ထဲတွင်ထားရှိ သောအခါကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမားရေးကိစ္စများဖြစ် […]

Read more →