နောင်တ

အပတ်စဥ် ၄၂

နောင်တ

သွား၍‌ဝေးသေးသောအခါ အဘသည်သူ့ကိုမြင်လျှင်
သနားသော စိတ်ရှိသည်နှင့် ပြေးသွား၍ သား၏လည်ပင်းကို ပိုက်ဘက်လျက်နမ်းရှုပ်လေ၏။
လုကာ ၁၅:၂၀

တစ်ခါတုန်းကအသင်းသားတစ်ယောက်ထံသို့အပြစ်ဝန်ခံခဲ့ပြီးသူမက “သင်လုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်ပ်မယုံကြည်နိုင်ဘူး” ဟုတုန့်ပြန်ခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်ပ်သည်ယခင်ကထက်ပိုသောရှက်ရွံ့မှုများနှင့်အတူ အဝေးသို့ထွက်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းတော်သည်နောင်တရရန်လိုအပ် သောအပြစ်သားများအတွက်နေရာလပ်ပြုလုပ်ထားရှိပါသလား။ ထိုနေရာသည်လုံခြုံမှု(သို့)ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ချစ်မေတ္တာ(သို့) စီရင် ခြင်း၊ သနားစာနာမှု(သို့)အပြစ်ပေးခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်မှုာ(သို့) ရှက် ကြောက်မှုရှိသောနေရာဖြစ်ပါသလား။ ယေရှုက “ဖြောင့်မတ်  သောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှာလာကြသည်မဟုတ်၊ ဆိုး သောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါ ငါလာသည်” ဟုမိန့်တော်မူပါသည်။ လုကာ ၅:၃၂တွင် ထိုနည်းတူငါဆိုသည်ကားဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ လုကာ ၁၅:၁၀ – နောင်တဖြင့်ပြန်လာသောသူတစ်ယောက်အားလှလှပပကြိုဆိုခဲ့ပုံ ကိုဖခင်မှမိုက်သောသားငယ်ကိုလက်ခံခြင်းတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ ဖခင်နေရာတွင်နေကြည့်ပါ။ ဖခင်ကသားကိုကူညီပေးရန်နှင့်အနား ထားရှိရန်လိုသော်လည်းရွေးချယ်စရာမရှိသောကြောင့်သားငယ် ကိုထွက်သွားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဖခင်သည်နာကျင်မှုနှင့်ပူပင်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်ဖခင်သည်ပြန်လာမည့်သားငယ်အတွက်  ချစ်မေတ္တာနေရာအမြဲထားရှိခဲ့ပါသည်။ အဝေးမှပြန်လာသောသား ငယ်ကိုမြင်သောအခါမစောင့်နိုင်ဘဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်အကြင်နာများစွာဖြင့်သားဆီကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးဖက်နမ်းခဲ့ပါသည်။ သင့် အသင်းတော်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်နောင်တဖြင့်ပြန်လာသောအပြစ်များ အတွက်ကျေးဇူးမေတ္တာဂရုဏာနေရာလပ်ရှိပါသလား။

အိုအဖ နောင်တရသောစိတ်နှင့်ကျေးဇူးမေတ္တာနေရာဖြင့် အသင်းတော်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ပေးသနားတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။