အာရုံသတိကပ်ခြင်း

အပတ်စဥ်   ၃၀

အာရုံသတိကပ်ခြင်း

အို ဘုရားသခင် အကျွန်ပ်တို့သည်ဗိမာန်တော်ထဲမှာ ကရုဏာတော်ကိုအောက်မေ့ကြပါ၏။
ဆာလံ ၄၈း ၉

ခရစ်ယာန်မိသားစုမှကြီးပြင်းလာပြီး meditationပြုလုပ်ခြင်းကို အခြားသော ဘာသာများသာကျင့်ဆောင်သည်ဟု ယုံကြည်သော ကြောင့်ကျွန်ပ်သည်အာရုံကို သတိကပ်၍တရားတော်ကိုဆင်ခြင် အောက်မေ့ရန်အဆင်မပြေခဲ့ဟုခံစားမိပါသည်။ ခရစ်ယာန်များ သည်ကျမ်းချက်များကိုဆင်ခြင်အောက်မေ့ကြသော်လည်းအာရုံကို သတိကပ်၍ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရန်အလေ့အကျင့်မရှိကြပေ။ သို့သော်ကျွန်ပ်သည်ဆေးရုံတစ်ခုတွင်သင်းအုပ်ဆရာတစ်ပါးဖြစ်လာသောအခါ mindfulness meditation ကျင့်ဆောင်ခြင်းကို ပို၍နားလည်လာခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ပ်သင်ယူခဲ့သောအရာမှာ mindfulness သည်အချိန်ခဏတာတိုင်း ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော် မှောက်၌လုံးလုံးရှိနေခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကတိတော်နှင့် ပြည့်စုံသောအသက်တာကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တခဏပြီး တခဏကျွန်ပ်တို့၏အတွေ့အကြုံကို ဘုရားရှင်ထံမှ လက်ဆောင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။  ခရစ်ယာန်တို့ ၏ meditation သည်ဘုရားသခင်ကျွန်ပ်တို့နှင့်အတူ ရှိခြင်းဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာကိုအာရုံစူးစိုက်စဥ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသ ခင် နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Mindfulness meditation သည်ယခုအချိန်ခဏတာတွင်အာရုံစူး စိုက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ပ်တို့၏စိတ်ကိုပျံ့လွင့်ခြင်း နည်းလာစေရန်နှင့် စဥ်းစားနားလည်သတိမူမှုရှိစေရန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုစလုံးသည်ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်ရန်နှင့်အတူရှိခြင်းကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အစဥ်မပြတ် အောက်မေ့ခြင်းကြောင့်သတိရှိခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင် ခြင်းကိုနေ့စဥ်အသက်တာတွင်ပိုမိုရရှိပါသည်။

ဘုရားသခင် ကျွန်ပ်တို့၏နေ့စဥ်အသက်တာတွင်ကိုယ်တော်ကျွန်ပ် တို့နှင့်အတူရှိနေခြင်းနှင့် အကြွင်းမဲ့မေတ္တာကို အာရုံ၌သတိကပ်၍ ဆင်ခြင်အောက်မေ့ရန်ကူညီမစတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။