သတ်ဖြတ်ခြင်း

အပတ်စဥ် ၂၆

သတ်ဖြတ်ခြင်း

လူ့အသက်ကိုမသတ်နှင့်
ထွက်မြောက် ၂၀း ၁၃

လွန်ခဲ့သော၂နှစ်ကျော်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကနေ့စဥ် နီးပါးသတ်ဖြတ်ခြင်းများရှိပါသည်။ ယခုသည်ယခင်ကထက်ပို၍ ဆိုး၍ဝါးလာပါသည်။ ­လေယာဥ်ဖြင့်ဗုံးကြဲချခြင်းဖြင့်အပြစ်မရှိ သောသက်ကြီးရွယ်အိုများကလေးများ၊ အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသား တို့သေကြရပါသည်။ သတင်းများတွင်လည်းသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဖျက် ဆီးခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းများကို ကြည့်ရှုနားထောင်ရန်ကြောက်ရွံ့ မိပါသည်။ ­­­­­­မုန်းတီးခြင်းနှင့်ခါးသီးသောနာကြည်းချက်များကြောင့် နှစ်ဖက်လုံးသည်တစ်ဖက်ကိုပိုသတ်နိုင်လေ တစ်ဖက်ကပို၍ဝမ်း သာလေဖြစ်၏။ ကြက်ငှက်ကလေးများသတ်သကဲ့သို့လူများသတ် ကြပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးကဇာတ်ပွဲကဲ့သို့ကြည့်ရှုပြီး ဘာမှမလုပ် ဆောင်ပါ။ နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့မှု၊ စိုးရိမ်မှု၊ နာကျင်မှုနှုင့်ဆုံးရှုံး မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၄း၁၅တွင် ကာဣန သည် ညီအာဗေလကိုသတ်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်အားသူ့ကိုမြေ ကြီးပေါ်မှာပြေးရသောသူ၊ အရပ်ရပ်လည်ရသောသူဖြစ်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်။ သို့သော်ဘုရားက ကာဣနကိုသတ်သောမည်သူ မဆို ခုနှစ်ဆသောအပြစ်ကိုခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ကမ္ဘာ ၉း၆ တွင် “အကြင်သူသည်လူ၏အသွေးကိုသွန်း၏။ ထိုသူ၏အသွေး ကို လူလက်ဖြင့်သွန်းရမည်”ဟုဖော်ပြပါသည်။ ရောမ ၁၂း၁၉ တွင်လည်း “သူတစ်ပါးသည် သင်တို့ကို ပြစ်မှားလျှင်ကိုယ်တိုင် အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ပြန်ကြနှင့်။ အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလော့။­” ကျမ်းစာလာသည်ကား “ငါသည်အပြစ်တရားကိုစီရင်ထိုက်၏။ အပြစ်နှင့်အလျောက်ငါအပ်ပေးမည်” ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ ၏။ ကျွန်ပ်တို့စိတ်နှလုံးကျိုးပဲ့ကြေမွနာကျင်ပါသည်။ သို့သော် ရန်ကိုရန်ဖြင့်ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းသည် အနိုင်ရရှိမှုကို မည်သည့် အခါမှမပေးနိုင်ပါ။

အိုအဖ မြန်မာပြည်ကိုကယ်မသနားတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။