ချစ်ခြင်းမေတ္တာ

အပတ်စဥ်  ၂၉

ချစ်ခြင်းမေတ္တာ

ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆို။ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့၏အပြစ်ဖြေစရာအကြောင်း ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ၏။

၁ယော ၄း၁၀

ဤအရာသည်သင့်အတွက်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သောကြောင့်ဘုရား၏မေတ္တာတော်ကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ချစ်မေတ္တာသည်သင်၏စိတ်ထဲ၌တစ်ခုခုခံစားခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏ ပြုလုပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ကျွန်ပ်တို့ကိုပေးသော စစ်မှန်သောမေတ္တာသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့်သားတော်၏အသေခံခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ပ်တို့ အပြစ်ဒဏ်အတွက်အဖိုးအခပေးရန်မလိုတော့ပေ။ သင့်အတွက်  ခရစ်တော်အသေခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်မှန်ကန်သောရင်းနှီး ကျွမ်း ဝင်မှုရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်သော အပြစ်ပြုမိတိုင်းရှက်ရွံပြီး ဘုရားသခင်ထံမှပုန်းရှောင်ချင်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ပ်၏အပြစ်သည်အမှန်ခွင့်လွှတ်ခံရသည်ကိုအမှန်နားလည် သဘောပေါက်သောအခါဘုရားသခင်နှင့်လွတ်လပ်စွာရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်မှုပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဤအရာသည်အပြစ်ထဲ၌ နစ်မွန်း ပြီးဘုရားသခင်၏မေတ္တာကိုမည်သို့တုန့်ပြန်ရန်မသိသောအခါဘု ရားသခင်၏ဖော်ပြသောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင် သည်သင့်ကိုချစ်ရန်ပထမရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသင်၏အပြစ်ဒဏ်ကိုလွတ်မြောက်စေပါသည်။ သင့်ကိုဘုရားသခင်အစဥ်အမြဲချစ်သည်ကို သိပါ။ ယေရှုခရစ်တော်၏ရှေ့တော်တွင်သင်သည်တန်ဖိုးရှိသူတစ် ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာကျွန်ပ်တို့သည်ခရစ်တော်၏ မေတ္တာနှင့်လွှမ်းခြုံလျက် မိသားစု၊ အသင်းတော်၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လူမျိုး၊ မိမိလူမျိုးမဟုတ်သောသူများနှင့်အားလုံးကိုချစ်ကြပါစို့။

အိုအဖ ကိုယ်တော်ကျွန်ပ်တို့ကိုအနှိုင်းမဲ့မေတ္တာဖြင့်ချစ်သော်လည်း ကျွန်ပ်တို့မေတ္တာသည်အားနည်းလှပါသည်။ ကိုယ်တော့်ကိုချစ် ရန်နှင့် ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူများကိုချစ်ရန်နေ့ရက်တိုင်း သွန်သင် ဆုံးမတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။