တန်ဖိုး

အပတ်စဥ် ၄၉

တန်ဖိုး

ရုသကကျွန်မသည်ကိုယ်တော်ကိုမစွန့်ပါရစေနှင့်။ နောက်တော် သို့မလိုက်ဘဲပြန်သွားစေခြင်းငှာမပြုပါနှင့်။ ကိုယ်တော်သွားလေရာ ရာသို့ကျွန်မလိုက်ပါမည်။ ကိုယ်တော်အိပ်လေရာရာ ၌ကျွန်မ အိပ်ပါမည်။ ကိုယ်တော်အမျိုးသည်ကျွန်မအမျိုးကိုယ်တော်ဘုရား သည်ကျွန်မဘုရားဖြစ်ပါစေ။ ကိုယ်တော်သေရာအရပ်၌ ကျွန်မသေ၍သင်္ဂြိုဟ်ခံပါမည်။
ရုသ ၁း၁၆-၁၇

တန်ဖိုးဆိုသည်မှာ ကျွန်ပ်တို့အတွက်အရေးကြီးသည့်အရာ၊ လုပ် ဆောင်ရမည့်အရာမလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကိုသတ်မှတ်ထား သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရုသကိုဖတ်ခြင်းဖြင့် သူမ၏ချစ် ခြင်းမေတ္တာ၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ ဝန်ခံခြင်း၊ တာဝန်ယူခြင်းနှင့် နှိမ့်ချခြင်း အရာ ၅ခုကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သင်သည်လည်း  သင့်ဘဝကိုမည်သို့လိုက်နာကျင့်သုံးလို၍တန်ဖိုးထားချင်ဆုံးအရာ သည်ဘာဖြစ်သနည်း။ အောက်ပါစာရင်း မှသင်တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာ ၅ခု ကိုရွေးချယ်ပါ။ 

သင်၏ရွေးချယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်၍သင်တန်ဖိုးထားသောအရာ များသည်သင်၏လူနေမှုဘဝပုံစံနှင့်ကိုက်ညီပါသလား။ဘုရားသခင် သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်ပါသည်။ ဘုရားထံအကူအညီတောင်းခံပါ။

အဖဘုရား ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့သည်အထိ ကျွန်ပ်တို့ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားပါသည်။ ကိုယ်တော်ကိုအမြင့် ဆုံးတန်ဖိုးထားရန်နှင့် ကိုယ်တော်တန်ဖိုးထားသောအရာများ အားတန်ဖိုးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်မ စတော်မူပါ။ ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။